10.11.2023

Съобщение

Контакти с ОИК Тутракан:

адрес: гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" № 20 /сградата на Общински съвет - Тутракан/

тел. за връзка: 0883 52 31 56 - Сашка Атанасова, председател на ОИК Тутракан

e-mail: [email protected]

07.11.2023

Съобщение

На 07.11.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

04.11.2023

Съобщение

На 04.11.2023 г. от 17,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

04.11.2023

Съобщение

На 04.11.2023 г. от 08,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

03.11.2023

Съобщение

На 03.11.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

01.11.2023

Съобщение

На 01.11.2023 г. от 17,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

01.11.2023

Съобщение

На 01.11.2023 г. от 13,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

01.11.2023

Съобщение

На основание т.7 от Решение № 1979 – МИ  от 18.08.2023 г. на ЦИК и писмо с Изх.№ МИ – 15 – 1191/31.10.2023 г. на ЦИК, ОИК Тутракан публикува сканирани копия на одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване при произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 05 ноември 2023 г.

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ШУМЕНЦИ

31.10.2023

Съобщение

На 31.10.2023 от 17,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

28.10.2023

Съобщение

На 28.10.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

Съобщение

ОИК Тутракан сформира работна група "Жалби и сигнали" за изборния ден, 29 октомври 2023 г.

Състав на групата:

1. Весела Николова Василева, тел. за връзка: 0897345966

2. Ванина Руменова Неделчева, тел. за връзка: 0897364340

3. Марин Костадинов Грънчаров, тел. за връзка: 0898628378

27.10.2023

Съобщение

На 27.10.2023 г. от 17,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

25.10.2023

Съобщение

На 25.10.2023 г. /сряда/ от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

23.10.2023

ВАЖНО!

Уважаеми избиратели,

Информирам ви, че на 23.10.2023 г. и 24.10.2023 г. ще се проведе демонстрация за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване /СУЕМГ/ при спазване на следния график:

 

23.10.2023 г.

13:00 ч. – 17:00 ч. – Общински съвет, Тутракан

13:00 ч. – 17:00 ч. – Пенс. Клуб, бл. „Росица“

13:00 ч. – 14:30 ч. – с. Цар Самуил, читалище;

15:00 ч. – 16:30 ч. – с. Нова Черна, кметството

17:00 ч. – 18:30 ч. – с. Старо село, читалище

 

24.10.2023 г.

09:00 ч. – 17:00 ч. – Общински съвет, Тутракан

09:00 ч. – 17:00 ч. – Пенс. клуб, бл. „Росица“

09:30 ч. – 11:00 ч. – с. Шуменци, пенс. клуб

11:30 ч. – 13:00 ч. – с. Белица, читалище

13:30 ч. – 15:00 ч. – с. Преславци, тенис клуб

15:30 ч. – 17:00 ч. – с. Търновци, читалище

 

21.10.2023

ВАЖНО

Обучително видео за работа с машини за гласуване за членове на СИК и инструкция за видеоизлъчване на преброяването на бюлетините и попълването на протокола в СИК, можете да намерите ТУК

21.10.2023

Съобщение

В приложение 1 са поместени актуализираните към момента списъци с членовете на СИК на територията на изборен район 1934 /община Тутракан/.

Приложение 1

19.10.2023

Съобщение

На 19.10.2023 г. /четвъртък/ от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

19.10.2023

Съобщение

В приложение 1 са поместени актуализираните към момента списъци с членовете на СИК на територията на изборен район 1934 /община Тутракан/.

Приложение 1

18.10.2023

ВАЖНО

ОИК Тутракан информира всички членове на СИК/ПСИК на територията на община Тутракан, че е предложен график за провеждане на обучения за работа с машини за гласуване от "СИЕЛА НОРМА" АД, като СИК/ПСИК от община Тутракан могат да вземат участие в следните дни и часове:

 • събота - 21.10.2023 г., 17,00 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4 

 • неделя - 22.10.2023 г., 10,00 ч. 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

 • неделя - 22.10.2023 г.., 17,00 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH 

18.10.2023

Съобщение

Съобщение относно оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на 29.10.2023 г. в изборите за общински съветници и за кметове

ОИК Тутракан на основание чл. 234, ал. 1 от ИК оповестява мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват  в изборния ден на 29.10.2023 г. в изборите за общински съветници и за кметове 

Със Заповед  № РД-04- 998 от 16.10.2023 г.  на в.и.д. Кмет на Община Тутракан на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл.10, ал.1, чл. 234, 235, ал. 3 от ИК е определена:

СЕКЦИЯ № 706- Бивш хранителен магазин, гр. Тутракан, ул. "Сакар планина" № 8 за гласуване на избиратели с увредено зрение  или със затруднения в придвижването на територията на Община Тутракан. 

За помощ в изборния ден горепосочените лица могат да се обърнат за справки на тел. 0866/ 60621 или на адрес: гр. Тутракан, Общинска администрация, ул. "Трансмариска" № 31, ет. 2, стая 1. 

18.10.2023

Съобщение

На 18.10.2023 г. /сряда/ от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

16.10.2023

Съобщение

На 16.10.2023 г. /понеделник/ ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

13.10.2023

Съобщение

На 13.10.2023 г. /петък/ от 17,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

12.10.2023

Съобщение

На 12.10.2023 г. /четвъртък/ от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

11.10.2023

Съобщение

07.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Приемането на документите за регистрация на застъпници за кандидатски листи, регистрирани в ОИК Тутракан за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва всеки календарен ден от 09:00 до 17:00ч., в сградата Общински съвет - Тутракан /ул. "Трансмариска" № 20/.

1. Регистрацията на застъпниците се извършва от ОИК Тутракан след подадено заявление по образец /Приложение 72-МИ от Изборните книжа/, подадено до 17,00 ч. на 28.10.2023 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявление, подадено от инициативен комитет се подписва от представляващия инициативния комитет. 

2. Към заявлението на партията, коалицията, местната коалиция и инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx) - изтегли от ТУК, както и декларация от лицата /Приложение 74-МИ от Изборните книжа/. Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

3. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

4. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

5. Заместващите застъпници се регистрират в ОИК Тутракан чрез предложение по образец /Приложение 73-МИ от Изборните книжа/, подадено до 17,00 ч. на 28.10.2023 г., както на хартиен, така и на електронен носител /изтегли от ТУК/.

6. С решението си ОИК Тутракан регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.

7. ОИК издава удостоверение на регистрираните застъпници и заместващи застъпници.

07.10.2023

Съобщение

ОИК Тутракан уведомява всички представители на политически партии, коалиции и местни коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на електронен носител (e-mail: [email protected]).

Образец можете да изтеглите от ТУК

05.10.2023

Съобщение

На 05.10.2023 г. /четвъртък/ от 17,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

03.10.2023

Съобщение

На 03.10.2023 г. /вторник/ от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

03.10.2023

Съобщение

На 03.10.2023 г. /вторник/ от 14,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

02.10.2023

Съобщение

На 02.10.2023 г. /понеделник/ от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

29.09.2023

Съобщение

На 29.09.2023 г. /петък/ от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

28.09.2023

Съобщение

на 28.09.2023 г.  от 17,30 ч.  ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

27.09.2023

Съобщение

На 27.09.2023 г. /сряда/ от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

26.09.2023

Съобщение

На 26.09.2023 г. /вторник/ от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

25.09.2023

Съобщение

На 25.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

21.09.2023

Съобщение

Заседанието, насрочено за 17,30 ч. на 21.09.2023 г. /четвъртък/ се отлага. Същото ще се проведе на 22.09.2023 г. от 17,00 ч.

20.09.2023

Съобщение

На 21.09.2023 г. /четвъртък/ от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

20.09.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАНИ В ОИК ТУТРАКАН ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

От 9:00 часа на 19.09.2023г. до 17:00 часа на 26.09.2023г., Общинска избирателна комисия Тутракан, приема документи за регистрация на кандидатските листи.

         Предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия/коалиция/местна коалиция при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в ОИК Тутракан се депозира Приложение 51-МИ от Изборните книжа

         Предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община Тутракан от партия/коалиция/местна коалиция при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в ОИК Тутракан се депозира Приложение 52-МИ от Изборните книжа

          Предложение за регистрация на независим кандидат от Инициативен комитет при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в ОИК Тутракан се депозира Приложение 53-МИ от Изборните книжа

          На вниманието на Инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.: При подаване на документите за регистрация е необходимо да се представи структуриран електронен вид на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в иборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., съобразно Решение № 1994-МИ от 24.08.2023 г. на ЦИК

         Предложението се представя в ОИК Тутракан на хартиен /съответното приложение/ и на технически носител - Предложение кандидатски листи.

         Към предложенията за регистрация, се прилагат подписани от всеки от кандидатите декларации по образец /Приложение 54-МИ от Изборните книжа/

         Когато кандидат за общински съветник  е  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец - /Приложение 55-МИ от Изборните книжа/, в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

         ОИК Тутракан насочва Вашето внимание към Решение № 2122-МИ от 29 август 2023г. на ЦИК, с което са дадени указания за проверка и отбелязване данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.  Моля за кандидатите, които няма да се явят лично в ОИК Тутракан, да представят копие от лични карти или личния паспорт за страната на кандидата.

17.09.2023

Съобщение

На 18.09.2023 г. /понеделник/ от 17,30 часа ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

17.09.2023

Съобщение

На 17.09.2023 г. /неделя/ от 17,00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

14.09.2023

Съобщение

На 15.09.2023 г. от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

13.09.2023

Съобщение

На 13.09.2023 г. /сряда/ от 17,30 ч. ще се проведе заседание на ОИК - Тутракан

09.09.2023

Съобщение

На 09.09.2023 год. от 15:00 ч. ще се проведе първото заседание на ОИК Тутракан в заседателната зала на Общински съвет Тутракан

09.09.2023

Съобщение

На 10.09. 2023 г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 147-МИ / 07.11.2023

  относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ

 • № 146-МИ / 06.11.2023

  относно: Избор на кмет на община Тутракан

 • № 145-МИ / 06.11.2023

  относно: Избор на кмет на кметство Шуменци

всички решения