№ 163 / 08.01.2016

ОТНОСНО : Относно: Обявяване на Бекир Реджеб Изет с ЕГН за избран за общински съветник в Общински съвет Тутракан

№ 162 / 05.01.2016

ОТНОСНО : Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ерол Басриев Кара като общински съветник в Общински съвет Тутракан

№ 161 / 09.11.2015

ОТНОСНО : Процесуално представителство на ОИК Тутракан по Адм. дело № 153/ 2015г. по описа на Административен съд Силистра.

№ 160 / 05.11.2015

ОТНОСНО : Невъзникване на пълномощия на общински съветници за лицата ВАСИЛ КРАСИМИРОВ ДОЙНОВ и СОНЕР МАЗЯМ ЮСУФ, обявяване за избрани за общински съветници в ОС Тутракан на ВАЛЕНТИН МАРИНОВ СИМЕОНОВ и АЛИРИЗА ХАСАН АЛИРИЗА

№ 159 / 05.11.2015

ОТНОСНО : заявления за отказ от спечелен мандат за общински съветници

№ 158 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Избор на кмет на кметство с. Старо село

№ 157 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Приключване на работата в Изчислителния пункт към ОИК Тутракан при провеждане на втори тур на изборите за кмет на кметство Старо село на 01.11.2015г.

№ 156 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Заявление от Петя Василева Князова – Василева общински ръководител на ПП ГЕРБ – Тутракан за дописване на политически представител към списъка с политически представители на ПП ГЕРБ за втори тур на 01.11.2015г.

№ 155 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК Тутракан, които след получаване на избирателните списъци и другите книжа от провеждането на изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства и националния референдум на 25.10.2015г. и втори тур на изборите за кмет на кметство Старо село на 01.11.2015г. от ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ да поставят книжата в помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите и референдума

№ 154 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК Тутракан за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ на избирателните списъци от втори тур на изборите за Кмет на Кметство Старо село, проведени на 01.11.2015г., за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК

№ 153 / 01.11.2015

ОТНОСНО : определяне на представители на ОИК Тутракан, които да предадат на ЦИК изборни книжа и протоколи от провеждането на втори тур на изборите за кмет на кметство Старо село, проведени на 01.11.2015г.

№ 152 / 28.10.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на ОИК Тутракан за приемане от печатница на отпечатаните бюлетини за провеждане на втори тур на изборите за Кмет на Кметство Старо село на 01.11.2015г.

№ 151 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за втори тур на изборите за кмет на Кметство Старо село, Община Тутракан на 01.11.2015г.

№ 150 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ИЗБОР НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

№ 149 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ИЗБОР НА КМЕТ на КМЕТСТВО БРЕНИЦА

№ 148 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТЪРНОВЦИ

№ 147 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ИЗБОР НА КМЕТ на КМЕТСТВО ПРЕСЛАВЦИ

№ 146 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВАРНЕНЦИ

№ 145 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ИЗБОР ЗА КМЕТ на КМЕТСТВО ЦАР САМУИЛ

№ 144 / 26.10.2015

ОТНОСНО : ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАРО СЕЛО, ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА:

Календар

Решения

  • № 163 / 08.01.2016

    относно: Относно: Обявяване на Бекир Реджеб Изет с ЕГН за избран за общински съветник в Общински съвет Тутракан

  • № 162 / 05.01.2016

    относно: Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ерол Басриев Кара като общински съветник в Общински съвет Тутракан

  • № 161 / 09.11.2015

    относно: Процесуално представителство на ОИК Тутракан по Адм. дело № 153/ 2015г. по описа на Административен съд Силистра.

всички решения