Общинска избирателна комисия Тутракан


РЕШЕНИЕ
№ 163
Тутракан, 08.01.2016

ОТНОСНО: Относно: Обявяване на Бекир Реджеб Изет с ЕГН за избран за общински съветник в Общински съвет Тутракан

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20, тел./ факс 0866 60618, e-mail: [email protected]

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 163 – МИ

ТУТРАКАН,  08.01.2016 г.

 

Относно: Обявяване на Бекир Реджеб Изет с ЕГН  за избран за общински съветник в Общински съвет Тутракан

 

С Решение № 162/05.01.2016г. Общинска избирателна комисия Тутракан е прекратила предсрочно пълномощията на Ерол Басриев Кара като общински съветник в Общински съвет Тутракан.

Решението е влязло в законна сила на 08.01.2016г.

ОИК Тутракан като съобрази, че съгласно разпоредбата на чл. 458, ал. 1 от ИК, когато пълномощията на общински съветник са предсрочно прекратени, общинската избирателна комисия обявява за съветник следващия в съответната листа кандидат.

Следващия кандидат в листата на Движение за права и свободи- ДПС за общински съветници в ОС Тутракан е лицето Бекир Реджеб Изет, който следва да бъде обявен за избран за общински съветник в ОС Тутракан.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 24, чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Тутракан

 

 

Р Е Ш И :

Обявява за избран за общински съветник в Общински съвет Тутракан Бекир Реджеб Изет  от листата  на Движение за права и свободи- ДПС.

 ОИК – Тутракан издава Удостоверение №30 от 08.01.2016 на Бекир Реджеб Изет.

 

 

 

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия по реда на чл. 459 от ИК  в 3 (три)- дневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………….

/КОНСТАНТИН СТОЯНОВ/

                                                                 СЕКРЕТАР:…………………………….

/ЗОЙКА СТЕФАНОВА/

Решението е поставено на таблото на …………….. в …………ч.

Председател: Константин Стефанов Стоянов

Секретар: Зойка Спасова Стефанова

* Публикувано на 08.01.2016 в 18:30 часа

Календар

Решения

  • № 163 / 08.01.2016

    относно: Относно: Обявяване на Бекир Реджеб Изет с ЕГН за избран за общински съветник в Общински съвет Тутракан

  • № 162 / 05.01.2016

    относно: Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ерол Басриев Кара като общински съветник в Общински съвет Тутракан

  • № 161 / 09.11.2015

    относно: Процесуално представителство на ОИК Тутракан по Адм. дело № 153/ 2015г. по описа на Административен съд Силистра.

всички решения