03.11.2015

СКАНИРАНИ ПРОТОКОЛИ НА ОИК ТУТРАКАН И СИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАРО СЕЛО, ПРОВЕДЕНИ НА 01.11.2015Г.

сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Старо село, община Тутракан http://results.cik.bg/minr2015/tur2/pdf_kk/1934/69078.html 

 

30.10.2015

Относно премахване на агитационни материали

ОИК Тутракан напомня на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети , поставили агитационни материали във връзка с провеждането на изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 25.10.2015г., че следва да премахнат поставените от тях агитационни материали  в предвидения от чл. 186, ал. 3 от ИК срок, а именно: не по- късно от 7 дни след изборния ден. 

Изключение правят единствено агетационните материали, поставени  във връзка с провеждането на втори тур на изборите за кмет на кметство Старо село на 01.11.2015г. Срокът за премахване на тези материали е не по- късно от 08.11.2015г. 

30.10.2015

Транспортна схема втори тур

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 31.10.2015г.

ЗА ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАРО СЕЛО НА 01.11.2015г.

 

 

 • На 31.10.2015г. в 17,00 часа в Заседателната зала на Община Тутракан се явяват председателите или заместник- председателите на СИК 193400717 и СИК 193400718, придружени от секретаря и един член, предложени от различни партии или коалиции.

 

Транспортирането на  книжата и материалите до секциите в с. Старо село става с автомобили на Община Тутракан, които потеглят от сградата на общинска администрация в 17,30 часа. Съпровождането и охраната на МПС, превозващи изборните материали, ще се осъществи с автомобил на РУП-Тутракан.

 

 

 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

 

 • След приключване на изборния ден на 01.11.2015г. транспортирането на СИК 193400717 и СИК 193400718 с изборните книжа  и материали до Община Тутракан се осъществява по следната схема:

Изборните книжа и материали ще бъдат транспортирани от секциите в с. Старо село до ОИК Тутракан, придружени от трима представители от всяка секционна комисия (председател или заместник- председател, секретар и един член на СИК– представители на различни политически партии). Съпровождането и охраната на МПС ще се осъществи с автомобил на РУП-Тутракан.

27.10.2015

Сканирани протоколи на ОИК Тутракан и СИК на територията на община Тутракан за провеждане на изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, проведени на 25.10.2015г.

Сканирани протоколи от изборите за кмет на община Тутракан http://results.cik.bg/minr2015/tur1/pdf_ko/1934/index.html

Сканирани протоколи от изборите за общински съвет на община Тутракан http://results.cik.bg/minr2015/tur1/pdf_os/1934/index.html

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Преславци, община Тутракан http://results.cik.bg/minr2015/tur1/pdf_kk/1934/58253.html

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Шуменци, община Тутракан http://results.cik.bg/minr2015/tur1/pdf_kk/1934/83524.html

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Бреница, община Тутракан http://results.cik.bg/minr2015/tur1/pdf_kk/1934/06389.html

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Старо село, община Тутракан http://results.cik.bg/minr2015/tur1/pdf_kk/1934/69078.html

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Търновци, община Тутракан http://results.cik.bg/minr2015/tur1/pdf_kk/1934/73729.html

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Цар Самуил, община Тутракан http://results.cik.bg/minr2015/tur1/pdf_kk/1934/78238.html

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Нова Черна, община Тутракан http://results.cik.bg/minr2015/tur1/pdf_kk/1934/51956.html

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Варненци, община Тутракан http://results.cik.bg/minr2015/tur1/pdf_kk/1934/10149.html

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Белица, община Тутракан http://results.cik.bg/minr2015/tur1/pdf_kk/1934/03527.html

 

22.10.2015

Съобщение

ОИК Тутракан напомня на политическите партии и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за Общински съветници, кмет на община и кметове на населени места, че  срокът за представяне на списък с представители на ПП/ ИК е до 24.10.2015г. Списъкът се представя в ОИК  Тутракан на хартиен носител и с копие  на електронен носител.

Общият брой на упълномощените представители от всяка ПП/ ИК не може да надвишава броя на избирателбните секции в съответния изборен район!

Към съобщението е приложен примерен списък на представители.https://cik.is-bg.net/upload/32666/Doc1.doc

21.10.2015

Съобщение

ОИК Тутракан публикува сканирани копия на одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, насрочени за 25.10.2015г.https://cik.is-bg.net/upload/30840/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0.doc https://cik.is-bg.net/upload/30843/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.doc  https://cik.is-bg.net/upload/30845/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.doc  https://cik.is-bg.net/upload/30847/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.doc  https://cik.is-bg.net/upload/30848/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8.doc  https://cik.is-bg.net/upload/30851/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0.doc  https://cik.is-bg.net/upload/30854/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B8.doc https://cik.is-bg.net/upload/30856/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE.doc  https://cik.is-bg.net/upload/30861/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.doc  https://cik.is-bg.net/upload/30862/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%86%D0%B0%D1%80+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB.doc https://cik.is-bg.net/upload/30866/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8.doc

20.10.2015

Съобщение

ОРГАНИЗАЦИЯ НА 24.10.2015г.

ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25.10.2015г.

 

 

 • На 24.10.2015г. в 15,00 часа в Заседателната зала на Община Тутракан се явяват председателите или заместник председателите на СИК, придружени от секретаря и един член, предложени от различни партии или коалиции:

Направление: с. Старо село, с. Нова Черна, с. Сяново, с. Цар Самуил

Транспортирането на  книжата и материалите до секциите става с автобус на фирма „ТАТ” - рег. №………. с водач ………………………….., който потегля от сградата на общинска администрация в 15,30 часа. Съпровождането и охраната на МПС, превозващо изборните материали ще се осъществи с автомобил на РУП-Тутракан.

 

 • На 24.10.2015г. в 15,30 часа в Заседателната зала на Община Тутракан се явяват председателите или заместник председателите на СИК, придружени от секретаря и един член, предложени от различни партии или коалиции:

Направление: с. Шуменци, с. Варненци, с. Белица, с. Бреница, с. Преславци

Транспортирането на  книжата и материалите до секциите става с автобус на фирма „ТАТ” - рег. №……… с водач ……………………………, който потегля от сградата на общинска администрация в 16,00 часа. Съпровождането и охраната на МПС, превозващо изборните материали ще се осъществи с автомобил на РУП-Тутракан.

 

 • На 24.10.2015г. в 16,00 часа в Заседателната зала на Община Тутракан се явяват председателите или заместник председателите на СИК, придружени от секретаря и един член, предложени от различни партии или коалиции:

Направление:  с. Пожарево, с. Антимово, с. Търновци, с. Царев дол

Транспортирането на  книжата и материалите до секциите става с автобус на фирма „ТАТ” - рег. №……… с водач ………………………….., който потегля от сградата на общинска администрация в 16,30 часа. Съпровождането и охраната на МПС, превозващо изборните материали ще се осъществи с автомобил на РУП-Тутракан.

 • На 24.10.2015г. в 16,30 часа в Заседателната зала Община Тутракан се явяват председателите или заместник председателите на СИК, придружени от секретаря и един член, предложени от различни партии или коалиции:

Направление: Тутракан – секция  №701 – ОЦИД, №702 – Читалище № 703 –      Приземен етаж на Об. съвет – Тутракан,  №727 -  МБАЛ.

Транспортирането на  книжата и материалите до секциите става с автомобил на Община Тутракан - …………… - рег. №………..….. с водач ………………………………………….……………., който потегля от сградата на общинска администрация в 17,00 часа. Съпровождането и охраната на МПС, превозващи изборните материали ще се осъществи на РУП-Тутракан.

 

 • На 24.10.2015г. в 17,00 часа в Заседателната зала на Община Тутракан се явяват председателите или заместник председателите на СИК, придружени от секретаря и един член, предложени от различни партии или коалиции:

Направление Тутракан – секция  №704 – Пенсионерски клуб бл. „Росица”,    №705 – Библиотека бл. „Истър”, № 706 – Закусвалня ул. „Силистра” 48 А, №707 – Дом за стари хора.

Транспортирането на  книжата и материалите до секциите става с автомобил на Община Тутракан - …………… - рег. №…….. с водач ………………………………………., който потегля от сградата на общинска администрация в 17,30 часа. Съпровождането и охраната на МПС, превозващи изборните материали ще се осъществи на РУП-Тутракан.

 

 • На 24.10.2015г. в 17,30 часа в Заседателната зала на Община Тутракан се явяват председателите или заместник председателите на СИК придружени от секретаря и един член, предложени от различни партии или коалиции:
 • Направление Тутракан – секция №708 – ЦДГ”Славянка”, №709, 710 – СОУ”Христо  Ботев” и 2 броя Подвижна СИК

Транспортирането на  книжата и материалите до секциите става с автомобил на Община Тутракан - …………… - рег. №…….. с водач …………………………….………………., който потегля от сградата на общинска администрация в 18,00 часа. Съпровождането и охраната на МПС, превозващи изборните материали ще се осъществи на РУП-Тутракан.

 

 

 

 

16.10.2015

Съобщение относно оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на 25.10.2015г. в изборите за общински съветници и кметове и в националния референдум

ОИК Тутракан на основание чл. 234, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС оповестява мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват  в изборния ден на 25.10.2015г. в изборите за общински съветници и кметове и националния референдум: 

Със Заповед  № РД-04-1259/ 30.09.2015г.  на Кмета на Община Тутракан на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 234, 235, ал. 3 от ИК са определени:

СЕКЦИЯ № 706- Закусвалня на адрес: гр. Тутракан, ул. "Силистра" № 48 "А" за гласуване на избиратели с увредено зрение  или със затруднения в придвижването на територията на Община Тутракан. 

За помощ в изборния ден горепосочените лица могат да се обърнат за справки на тел. 0866/ 60621 или на адрес: гр. Тутракан- Общинска администрация, ул. "Трансмариска" № 31, ет. 2, стая 1. 

 

 

 

16.10.2015

Съобщение

ОИК Тутракан съобщава, че обучението на членовете на СИК в община Тутракан за провеждане на изборите  за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015г. е насрочено за 20.10.2015 г. (вторник), от 17,30 ч. в залата на Общински съвет Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20.

16.10.2015

Съобщение

ОИК - ТУТРАКАН СЪОБЩАВА , ЧЕ СЛЕДВАЩОТО  Й ЗАСЕДАНИЕ  ЩЕ Е НА 16.10.2015 Г. ОТ 17.15 Ч.

01.10.2015

Съобщение

ОИК - ТУТРАКАН СЪОБЩАВА , ЧЕ СЛЕДВАЩОТО  Й ЗАСЕДАНИЕ  ЩЕ Е НА 01.10.2015 Г. ОТ 17.15 Ч.

28.09.2015

Съобщение

ОИК - ТУТРАКАН СЪОБЩАВА , ЧЕ СЛЕДВАЩОТО  Й ЗАСЕДАНИЕ  ЩЕ Е НА 28.09.2015 Г. ОТ 17.30 Ч.

25.09.2015

Съобщение

Утвърждава график на 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатването на бюлетините.

На 27.09.2015 – Константин  Стефанов Стоянов,   тел.  0879524183

На 28.09.2015 – Зойка Стефанова Спасова            тел.  0879524183

На 29.09 2015 – Ивайло Николаев Николов           тел.  0879524183

На 30 .09.2015 –Милен Василев Филипов             тел.  0879524183

На 01.10.2015 –Милена Иванова Русева                 тел.  0879524183

На 02.10.2015 – Марин Костадинов Грънчаров     тел.  0879524183

На 03.10.2015 –Невянка Маринова Иванова          тел.  0879524183

На 04.10.2015 –Александър Пламенов  Димитров тел.  0879524183

На 05.10.2015 –Петър Йорданов Петров                 тел.  0879524183

На 06.10.2015 –Никола Василев Иванов                 тел.  0879524183

На 07.10.2015- Аленка Илиева Георгиева               тел.  0879524183

25.09.2015

Съобщение

ОИК - ТУТРАКАН СЪОБЩАВА , ЧЕ СЛЕДВАЩОТО  Й ЗАСЕДАНИЕ  ЩЕ Е НА 24.09.2015 Г. ОТ 17.15 Ч.

23.09.2015

Тегленето на жребий от ОИК Тутракан за определяне на поредните номера в бюлетината на партии, коалиции , местните коалиции и независимите кандидати в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

Тегленето на жребий от ОИК Тутракан за определяне на поредните номера в бюлетината на партии, коалиции , местните коалиции и независимите кандидати в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. ще се извърши в Сградата на Общински съвет Тутракан, находяща се в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20, на 23.09.2015г., от 17.30ч.

22.09.2015

Съобщение

ОИК - ТУТРАКАН СЪОБЩАВА , ЧЕ СЛЕДВАЩОТО  Й ЗАСЕДАНИЕ  ЩЕ Е НА 22.09.2015 Г. ОТ 17.00 Ч.

20.09.2015

Съобщение

ОИК - ТУТРАКАН СЪОБЩАВА , ЧЕ СЛЕДВАЩОТО  Й ЗАСЕДАНИЕ  ЩЕ Е НА 20.09.2015 Г. ОТ 17.00 Ч.

17.09.2015

Съобщение

ОИК - ТУТРАКАН СЪОБЩАВА , ЧЕ СЛЕДВАЩОТО  Й ЗАСЕДАНИЕ  ЩЕ Е НА 17.09.2015 Г. ОТ 17.30 Ч.

17.09.2015

Съобщение

ОИК Тутракан 

Определя тегленето на жребий от ОИК Тутракан за определяне на поредните номера в бюлетината на местните коалиции и независимите кандидати в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. да се извърши в Сградата на Общински съвет Тутракан, находяща се в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20, на 23.09.2015г., от 17.30ч.

16.09.2015

Съобщение

ОИК - ТУТРАКАН СЪОБЩАВА , ЧЕ СЛЕДВАЩОТО  Й ЗАСЕДАНИЕ  ЩЕ Е НА 16.09.2015 Г. ОТ 17.30 Ч.

14.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ТУТРАКАН

ОИК - ТУТРАКАН СЪОБЩАВА , ЧЕ СЛЕДВАЩОТО  Й ЗАСЕДАНИЕ  ЩЕ Е НА 14.09.2015 Г. ОТ 18.00 Ч.

13.09.2015

Съобщение

 ОИК - ТУТРАКАН СЪОБЩАВА, ЧЕ СЛЕДВАЩОТО Й ЗАСЕДАНИЕ ЩЕ Е НА 13.09.2015 Г. ОТ 17.00 Ч.

11.09.2015

Съобщение

Крайният срок за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за кмет и общински съветници на 25.10.2015 г. в Общинска избирателна комисия -Тутракан е 14.09.2015 г.,  до 17:00 ч.

11.09.2015

Съобщение

 ОИК - ТУТРАКАН СЪОБЩАВА, ЧЕ СЛЕДВАЩОТО Й ЗАСЕДАНИЕ ЩЕ Е НА 12.09.2015 Г. ОТ 17.30 Ч.

11.09.2015

Съобщение

ОИК -Тутракан ще регистрира на кандидати за кметове и кандидатски листи за участие в изборите за кмет и общински съветници на 25.10.2015 г. от 15.09.2015 г.от 9.00 часа до 22.09.2015 г. 17 .00 часа

още съобщения

Календар

Решения

 • № 163 / 08.01.2016

  относно: Относно: Обявяване на Бекир Реджеб Изет с ЕГН за избран за общински съветник в Общински съвет Тутракан

 • № 162 / 05.01.2016

  относно: Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ерол Басриев Кара като общински съветник в Общински съвет Тутракан

 • № 161 / 09.11.2015

  относно: Процесуално представителство на ОИК Тутракан по Адм. дело № 153/ 2015г. по описа на Административен съд Силистра.

всички решения