Състав на ОИК Тутракан

Председател

 1. Константин Стефанов Стоянов

Зам. председатели

 1. Ивайло Николаев Николов (временно заместващ)
 2. Исмаил Халиибрямов Зекериев

Секретар

 1. Зойка Спасова Стефанова

Членове

 1. Александър Пламенов Димитров
 2. Аленка Илиева Георгиева
 3. Марин Костадинов Грънчаров
 4. Милен Василев Филипов
 5. Милена Иванова Русева
 6. Невянка Маринова Иванова
 7. Никола Василев Иванов
 8. Петър Йорданов Петров

Календар

Решения

 • № 163 / 08.01.2016

  относно: Относно: Обявяване на Бекир Реджеб Изет с ЕГН за избран за общински съветник в Общински съвет Тутракан

 • № 162 / 05.01.2016

  относно: Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ерол Басриев Кара като общински съветник в Общински съвет Тутракан

 • № 161 / 09.11.2015

  относно: Процесуално представителство на ОИК Тутракан по Адм. дело № 153/ 2015г. по описа на Административен съд Силистра.

всички решения